3.11.14

Gốm Mỹ Xuân chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 10%

Gốm Mỹ Xuân chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 10%
01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký:       Công ty cổ phần Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX)
- Ngày đăng ký cuối cùng:       26/11/2014
1. Lý do và mục đích thực hiện : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thanh toán: Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thanh toán: 10/12/2014
- Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.

Theo Infonet/VSD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Chúng Tôi