17.12.13

GMX đặt kế hoạch lợi nhuận 10,5 tỷ đồng năm 2014

CTCP Gạch ngói Mỹ Xuân (GMX) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch SXKD năm 2014.

Thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:
- Sản lượng tiêu thụ (QTC):
+ Gạch xây tường:        46.350.000 viên QTC
+ Sản phẩm trang trí:      8.900.000 viên QTC
+ Ngói màu:               2.055.100 viên QTC
+ Sản phẩm tráng men:         461.000 viên QTC
- Doanh thu thuần:        131.158.134.095 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:      10.567.584.052 đồng

Giao cho Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và ký kết hợp đồng với các ngân hàng thương mại để vay vốn tín dụng theo kế hoạch được duyệt. Mỹ xuân là doanh nghiệp gạch ngói với sản phẩm chủ yếu của Ngói Mỹ Xuân bao gồm: ngói thái, gạch bông gió trang trí, gạch đinh, ngói vảy cá, ngói hài, ngói tây, ngói mắt rồng, ngói âm dương...

Theo HNX

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Chúng Tôi