27.11.12

Hướng Dẫn Lợp Ngói Xi Măng

Hướng dẫn cách lợp ngói xi măng với rui kèo làm sẵn.

Ghi chú:
+ Đơn vị tính: mm.
+ Nếu dùng mè gỗ vuông thì A= 30
+ Nếu dùng mè sắt vuông thì A= 20
+ Hàng mè đầu tiên (hoặc tấm trang trí) cao hơn hàng mè thứ hai từ 20 - 25 mm. + Số lượng ngói mũi hài lớn 10 viên/m2 .
+ Quy cách 420-330. Trọng lượng 4.1kg.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét