27.11.12

Hướng Dẫn Lợp Ngói Âm Dương

Ngói âm dương có 2 cách lợp:

+ Cách 1: Chỉ lợp ngói âm với ngói dương (nhà người dân Nam Bộ thời xưa lợp kiểu này)
+ Cách 2: Lợp ngói âm, ngói dương kết hợp với ngói tiểu. (mái đình, chùa lợp kiểu này)

Cách 1

Ghi chú:
+ Đơn vị tính: mm.
+ Mè bằng sắt hộp 30*30, bằng gỗ 40*40
+ Hàng ngói âm dương đầu tiên được định vị bằng vít.
+ Nếu dán trên mái bê tông thì dán bằng hồ xi măng.
+ Số lượng ngói âm dương 45 viên/m2 .
+ Quy cách 200-220-12. Trọng lượng 1.0 kg.

Cách 2

Ghi chú:
+ Ngói tiểu được lợp với hàng ngói âm dương bằng lớp hồ kết dính.
+ Nếu lợp ngói viền với ngói âm dương thì hàng đầu tiên được định vị bằng vít.
+ Nếu dán trên mái bê tông thì dán bằng hồ xi măng. Lớp hồ xi măng đầu tiên cao hơn lớp thứ hai tư 20 - 25mm.
+ Số lượng ngói âm dương 32 viên/m2. Quy cách 200-220-12. Trọng lượng 1.0 kg.
+ Số lượng ngói tiểu 32 viên/m2. Quy cách 180-100-12. Trọng lượng 0.5 kg
+ Số lượng ngói viền lớn và viền nhỏ 5 bộ/mét dài. Quy cách: viền lớn 280-220-14, trong lượng 2.15kg; viền nhỏ 230-100-10, trọng lượng 0.55kg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét