27.11.12

Hướng Dẫn Lợp Ngói 22 (22 viên/m2)

Hướng dẫn cách lợp ngói 22 (22 viên/m2) với rui kèo làm sẵn.

Ghi chú:
+ Đơn vị tính: mm.
+ Nếu dùng mè gỗ vuông thì A= 30, B= 50 - 55.
+ Nếu dùng mè sắt vuông thì A= 20, B= 40- 45.
+ Quy cách 340-212-12. Trọng lượng 2.1 kg.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét