12.5.10

Đác Lắc: Chấm dứt sản xuất gạch nung thủ công trước cuối năm 2010

UBND tỉnh Đác Lắc chỉ đạo các ngành có liên quan phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng, khoáng sản, bảo vệ môi trường…, trong đó chú trọng đến việc chuyển đổi sản xuất gạch ngói bằng đất sét nung trên địa bàn.

UBND tỉnh Đác Lắc yêu cầu kiểm tra việc thực hiện các nội dung quy định liên quan đến trình tự đầu tư xây dựng, giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản, đăng ký chất lượng sản phẩm, ký quỹ phục hồi môi trường, nguồn gốc gỗ sử dụng làm củi nung đốt của các cơ sở lò thủ công; kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển củi trái phép cho các cơ sở sản xuất gạch ngói sử dụng củi đốt, đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất gạch ngói vi phạm...

Qua thống kê, tính đến cuối năm 2009, Đác Lắc có 162 lò nung đốt liên tục kiểu đứng, 3 lò Tuynel, 1 cơ sở sản xuất gạch xây không nung bằng Polime hóa từ đất; đáng nói là còn tới 79 lò sản xuất gạch thủ công thủ công. Việc sản xuất gạch ngói bằng lò thủ công gây tác hại nhiều mặt.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Đác Lắc yêu cầu trước ngày 31-12-2010 phải hoàn thành việc chuyển đổi các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung đốt lò thủ công sang lò gạch liên tục kiểu đứng hoặc công nghệ Tuynel; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất gạch xây không nung từ đất theo công nghệ mới, bê tông bọt…Chỉ đạo các ngành có liên quan tiến hành tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện chuyển đổi các cơ sở có lò gạch thủ công nung đốt bằng củi sang sản xuất gạch ngói từ sét có công nghệ tiên tiến; triển khai giới thiệu các công nghệ tiên tiến, sản xuất và ứng dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung truyền thống trong xây dựng.

Ngày 28-4-2010, Thủ tướng ban hành Quyết định số 567/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.
Theo đó, Chương trình có mục tiêu phát triển sản xuất và sử dụng loại vật liệu này thay thế gạch đất sét nung đạt tỷ lệ 20-25% vào năm 2015 và 30-40% vào năm 2020.

Từ năm 2011, các công trình nhà từ 9 tầng trở lên sẽ sử dụng tối thiểu 30% vật liệu xây dựng không nung loại nhẹ có lượng thể tích không lớn hơn 1000 kg mỗi m3 trong tổng số vật liệu xây. Ba chủng loại vật liệu xây dựng không nung được dùng là gạch xi măng-cốt liệu, gạch nhẹ và các loại gạch khác. Tỷ lệ gạch xi măng-cốt liệu trên tổng số vật liệu xây không nung khoảng 74% vào năm 2015 và 70% vào năm 2020. Gạch nhẹ gồm gạch từ bê tông khí chưng áp và gạch từ bê tông bọt chiếm tỷ lệ 21% vào năm 2015 và 25% năm 2020 trên tổng số vật liệu xây không nung. Các loại gạch khác như đá chẻ, gạch đá ong, vật liệu xây không nung từ đất đồi và phế thải xây dựng, gạch silicát... đạt tỷ lệ khoảng 5% từ năm 2015 trên tổng số vật liệu xây.

Hằng năm, khoảng 15-20 triệu tấn phế thải công nghiệp (tro xỉ nhiệt điện, xỉ lò cao...) sẽ được sử dụng để sản xuất vật liệu xây dựng không nung. Việc sử dụng vật liệu xây không nung để thay thế gạch đất sét nung có tác dụng tiết kiệm đất nông nghiệp, nhiên liệu than giảm thiểu khí phát thải gây ô nhiễm môi trường. Các dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung sẽ được ưu đãi về thuế.

Thuận An
Báo Nhân Dân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Chúng Tôi